Zajednica žena

Anamarija Blažević, predsjednica
Ivana Pejnović – dopredsjednica
Marijana Matijević Pejić- dopredsjednica
Nikolina Nikolaš – tajnica

Članice Županijskog odbora:

Marija Vuković
Davorka Ružićka
Marijana Matijević Pejić
Dijana Adžijević
Ivana Pejnović
Nikolina Rezo Lucić
Josipa Šojat
Anamarija Sikirić
Nikolina Nikolaš
Maja Sontaki
Davorka Rodić
Ljerka Marukić
Anamarija Blažević
Antonija Jozić
Anamarija Obradović
Kristina Turković
Vesna Devčić
Slavica Kruljac
Veronika Šakota
Antonija Pavlović
Gordana Janža
Gabriela Sabo Seleši
Silvija Sertić
Diana Rukavina