REDOSLJED IZBORNIH RADNJI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA TERITORIJALNIH ORG. JEDINICA HDZ-a