Poziv za sudjelovanje na izborima

Poziv za sudjelovanje na izborima za članove županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije i članove (izaslanike) na Opći sabor HDZ-a s naputkom za kandidiranje