Naputak i poziv članovima na izbore za predsjednika i potpredsjednike Gradske organizacije HDZ-a Grada Požege