Gradski odbor Lipik

Vinko Kasana – predsjednik
Mladen Dolić – potpredsjednik
Dejan Iličić – potpredsjednik
Slobodan Katunar – potpredsjednik

 

 ČLANOVI GRADSKOG ODBORA:

 

Tatjana Benković
Dalibor Bina
Dalibor Culak
Darijo Dudaš
Mijat Grgić
Antun Hrenovac
Vanesa Iličić
Anita Jurković
Dalibor Kelečić
Dragutin Kralj
Krunoslav Lalić
Zlatko Mašić
Ivica Nikić
Vinko Opić
Ivan Pleša
Vlado Stakor
Marijan Strganac
Bore Tutić
Dalibor Viboh

Predsjednici Temeljnih ogranaka:

 

TO ANTUNOVAC – Dalibor Culak
TO BREKINSKA – Vinko Opić
TO BREZINE – Zlatko Mašić
TO DOBROVAC – Mladen Dolić
TO DONJI ČAGLIĆ – Darijo Dudaš
TO FILIPOVAC – Dalibor Kelečić
TO GAJ – Ivica Nikić
TO JAPAGA – Mijat Grgić
TO KLISA – Krunoslav Lalić
TO KUKUNJEVAC – Dalibor Bina
TO LIPIK – Slobodan Katunar
TO MARINO SELO – Antun Hrenovac
TO POLJANA – Vlado Stakor
TO ŠEOVICA –  Vanesa Iličić